ฮอลโล่ไฟเบอร์ (ประเทศไทย) บจก.

hollowfiber@yahoo.com
ฮอลโล่ไฟเบอร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


บจก. ฮอลโล่ไฟเบอร์ (ประเทศไทย)
ผลิตใยสังเคราะห์ ใยปั่น ใยแผ่น สำหรับผลิตเครื่องนอนที่อยู่ (ภาษาไทย)

11 สุขสวัสดิ์ 36 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

11 Suksawat 36, Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2427-3023, 0-2428-0849

Fax

0-2874-4813