ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย) บจก.

holley.thailand@gmail.com
ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/51 ชั้น 14, อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ถนนกรุงธนบุรี กทม.

Address (English)

77/51, 14th Floor, Sinn Sathorn Tower, Klongthonsai, Klongsan, Krungthonburi Road, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2867-6971~3

Fax

0-2867-6980

...