โฮเด็กซ์ บจก.

hodex2001@yahoo.com
โฮเด็กซ์ บจก.

Full Description


โฮเด็กซ์ บจก.
รับเหมา ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/195 รามคำแหง 150 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

79/195 Ramkhamhaeng 150, Ramkhamhaeng Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2372-0663, 0-2373-3227

Fax

0-2373-3227