ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.

sales@v-want.com, sales_vwant@hotmail.com
ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.

Full Description


ไฮเทคพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.
ผลิตบานพับ กลอนประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ Fitting ห้องน้ำสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/17 หมู่ 1 ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

62/17 Moo 1, Daokhanong-Chomthong Rd., Chomthong, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2878-0102-3

Fax

0-2468-1188