ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ บจก.

design@hitechhome.co.th
ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ บจก.

Full Description


ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ บจก.
ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ อุปกรณ์จ่ายน้ำอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

64/18 อิสรภาพ 44 อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

64/18 Issaraphap 44, Issaraphap Rd., Banchanglor, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2411-4089, 0-2411-4682, 0-2411-4154, 0-2412-3484

Fax

0-2412-6845