ฮิล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) บจก.


ฮิล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ฮิล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

139 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

139 Setthiwanna Tower, Pan Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-263-53571, 0-2635-1919

Fax

0-2635-1911