ไฮ โปรเกรส บจก.


ไฮ โปรเกรส บจก.

Full Description


ไฮ โปรเกรส บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ประตู, บานกระจก, บานอะลูมิเนียม, บานมุ้งลวด, บานเกล็ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

42/21-23 รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

42/21-23 Ratthanathibes Rd., Bangkrasor, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2527-4090, 0-2527-1521

Fax

0-2527-1521