ไฮ ลีดเดอร์ เซอร์วิส บจก.

cpsservice@yahoo.com
ไฮ ลีดเดอร์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


ไฮ ลีดเดอร์ เซอร์วิส บจก.
บริการทำความสะอาดอาคารสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

95/719 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

95/719 Boromratchonni Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2884-6529, 0-2884-7349

Fax

0-2884-5850