เฮี้ยบ เฮง หจก.


เฮี้ยบ เฮง หจก.

Full Description


เฮี้ยบ เฮง หจก.
จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งประตู หน้าต่าง กระจก อะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

374/18 ราชเทวี เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

374/18 Ratchathewi, Phetchaburi Rd., Thanonphetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2214-5141, 0-2215-7006

Fax

0-2214-5141