ไฮเทค ยูทีริตี้ บจก.

industrialpark@industrialpark-th.com
ไฮเทค ยูทีริตี้ บจก.

Full Description


ไฮเทค ยูทีริตี้ บจก.
บริการด้านสาธารณูปโภค ขายที่ดิน พร้อมอาคารโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

61 หมู่ 1 สายเอเชีย กม.59-60 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

61 Moo 1, Asia Rd., Km.59-60, Banlen, Bangpa-in, Phranakhonsi-Ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-0144-5

Fax

0-3535-0146