ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและงานระบบ กับหน่วยราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

23 พัฒนาการ 76 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

23 Phatthanakarn 76, Phatthanakarn Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-0886-7

Fax

0-2722-1778