ไฮ-โปรเจค 1990 บจก.

highproject@highproject1990.com
ไฮ-โปรเจค 1990 บจก.

Full Description


ไฮ-โปรเจค 1990 บจก.
จำหน่ายระบบเปิด-ปิดประตูรั้วอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

11-13-15 ลาดพร้าว 42 ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

11-13-15 Latphrao 42, Latphrao Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2938-0260-1, 0-2938-0263, 0-2938-3966, 0-2511-4574

Fax

0-2938-2555, 0-2938-3965