ไฮ เพสท์ บจก.


ไฮ เพสท์ บจก.

Full Description


ไฮ เพสท์ บจก.
ศูนย์บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบที่อยู่ (ภาษาไทย)

421 เทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

421 Thoetthai 19, Bangyiruea, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2466-2899, 0-2472-6487-8

Fax

0-2472-6487