ไฮเอ็กซ์เพิร์ท กรุ๊ป บจก.


ไฮเอ็กซ์เพิร์ท กรุ๊ป บจก.

Full Description


ไฮเอ็กซ์เพิร์ท กรุ๊ป บจก.
รับเหมาก่อสร้าง-ออกแบบงานอาคาร และถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 สิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

99 Sirinthon 7, Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-9361-4

Fax

0-2881-9365