เฮอร์ตัน บจก.

herton@ksc.th.com
เฮอร์ตัน บจก.

Full Description


เฮอร์ตัน บจก.
นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายกุญแจแขวนสายยู กุญแจหุ้มเกราะ กุญแจลิ้นชัก กุญแจล็อกพวงมาลัย เครื่องมือ เครื่องเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

1280-1282 บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

1280-1282 Banthatthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2612-3351-3, 0-2214-1788, 0-2215-2310

Fax

0-2216-6515, 0-2612-3355