เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

heritage-int@hotmail.com
เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


เฮอรีเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

13/82 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

13/82 Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-8906, 0-2375-5458, 0-2734-6537-8, 0-2375-8381

Fax

0-2734-6539