เฮงเค็ล (ประเทศไทย) บจก.

marketing.th@th.henkel.com
เฮงเค็ล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เฮงเค็ล (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตและจำหน่ายซิลิโคนอะคริลิกยาแนว และพียูโฟมสำหรับงานติดตั้งประตู หน้าต่าง uPVCที่อยู่ (ภาษาไทย)

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 35 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

999/9 The Offices At Central World, 35th Fl., Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2209-8000, 0-2209-5000, 0-2209-8131

Fax

0-2209-8114, 0-2209-6080