เหมราษฎร์พัฒนาที่ดิน บมจ.

inquiry@hemaraj.com
เหมราษฎร์พัฒนาที่ดิน บมจ.

Full Description


เหมราษฎร์พัฒนาที่ดิน บมจ.
ผู้นำทางด้านธุรกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 รามคำแหง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

9 U.M. Tower, 18th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2719-9555

Fax

0-2719-9546-7