เฮค็อกซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) บจก.

office@haycoxandassociates.com
เฮค็อกซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


เฮค็อกซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

124 เพชรเกษม 38 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

124 Phetkasem 38, Phetkasem Rd., Bangwha, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2467-4865-6

Fax

0-2302-6483