ฮาริสัน บมจ.


ฮาริสัน บมจ.

Full Description


ฮาริสัน บมจ.
นายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

999/9 The Offices At Central World, Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2264-5666, 0-2264-5381-95

Fax

0-2264-5381-95