ฮั้นส์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส บจก.

hanss@hanspest.com
ฮั้นส์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส บจก.

Full Description


ฮั้นส์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส บจก.
บริการกำจัดปลวก แมลง รักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 หมู่บ้านอมรพันธุ์นคร เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

142 Serithai Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2906-8051, 0-2517-3019, 0-2517-3953

Fax

0-2517-5405