ฮาลโครว์ พีดีไอ บจก.


ฮาลโครว์ พีดีไอ บจก.

Full Description


ฮาลโครว์ พีดีไอ บจก.
ที่ปรึกษาด้านก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

173/14,15,17 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 16 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

173/14,15,17 Asia Centre Bldg., 16th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-0070

Fax

0-2679-0071