หาดใหญ่-โปรคลีนนิ่ง หจก.


หาดใหญ่-โปรคลีนนิ่ง หจก.

Full Description


หาดใหญ่-โปรคลีนนิ่ง หจก.
บริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

140 รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Address (English)

140 Ratthana Uthit Rd., Hatyai, Hatyai, Songkhla

Zip code

90110

Tel.

0-7435-8223

Fax

0-7436-3313