จีทีจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

gtgen95@hotmail.com
จีทีจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


จีทีจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป, โรงงานสำเร็จรูป, อลูมิเนียมอัลลอย, เหล็กรีดเย็น, โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป

จีทีจี เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

101/20 Rangnam Rd., Rajtavee, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2404-1461

Fax

0-2404-1461