โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.


โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ เคมีและเครื่องมือทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

63/3 สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

63/3 Sunthonkosa Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2249-6135, 0-2671-1799, 0-2671-1872

Fax

0-2249-3083

...