กรุ๊ปเมค คอร์ปอเรชั่น บจก.

sales@groupmech.com
กรุ๊ปเมค คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


กรุ๊ปเมค คอร์ปอเรชั่น บจก.

  • จำหน่ายปลั๊กฝังคอนกรีตและอุปกรณ์ยึด
  • จำหน่ายพื้นอีพอกซี พื้นโพลียูรีเทน
  • รับเคลือบพื้น ทำกันซึมดาดฟ้า แก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอาคาร ซ่อมรอยร้าวอาคาร
  • บริการด้านงานตัด เจาะ ทำลายคอนกรีต และบริการงานซ่อมแซมเกี่ยวกับคอนกรีต

กรุ๊ปเมค คอร์ปอเรชั่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/101-102 มามีนคอนโด สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

99/101-102 Mamin Condo, Sihaburanukit Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-8990

Fax

0-2517-7487