เกรทดีล บจก.

greatdl@truemail.co.th, potjanee@skulthai.com
เกรทดีล บจก.

Full Description


เกรทดีล บจก.
จำหน่ายและติดตั้งประตูเหล็กทนไฟ อุปกรณ์ประตูทางออกหนีไฟ ประตูตรวจจับอาวุธ ประตูนิรภัยกันกระสุนและระเบิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

620 บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

620 Boromratchonni Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-7151-60, 0-2433-0100-7

Fax

0-2433-0108, 0-2433-5483