แกรนด์ พรีเมียร์ คอร์ปอเรชั่น บจก.


แกรนด์ พรีเมียร์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


แกรนด์ พรีเมียร์ คอร์ปอเรชั่น บจก.
รักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

32/110 หมู่ 8 นวลจันทร์ นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

32/110 Moo 8, Nuanchan, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-1937-9, 0-2946-1940

Fax

0-2946-1940

...