โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.


โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.

Full Description


โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

153/3 โกลเด้นแลนด์ ชั้น8 มหาดเล็กหลวง ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

153/3 Goldenland Building. 8th Floor., Mahardlekluang, Rajdamri Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2652-1111

Fax

0-2652-1503