โกลเด้นกลาสแวง บจก.


โกลเด้นกลาสแวง บจก.

Full Description


โกลเด้นกลาสแวง บจก.
จำหน่าย ติดตั้งประต-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/964 เสนานิคม 1 (สุขาภิบาล 1) ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

100/964 Senanikhom 1 (Sukhaphibal 1), Latphrao-Wanghin Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2570-5058, 0-2570-5328, 0-2942-0420-1

Fax

0-2942-0422