โกลบอล (แซม 1996) บจก.

samsecurityservice@hotmail.com
โกลบอล (แซม 1996) บจก.

Full Description


โกลบอล (แซม 1996) บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

1327/2 อาคารมีเดช นวมินทร์ 51 นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

1327/2 Meedej Bldg., Navamin 51, Navamin Rd., Klongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-2074, 0-2374-2844, 0-2374-3984

Fax

0-2374-5822

...