โกลบอลการ์ด หจก.


โกลบอลการ์ด หจก.

Full Description


โกลบอลการ์ด หจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

203/1 วิจิตรชัย ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

203/1 Vijitchai, Pracha U-Thit Rd., Huaykhwang Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2269-11060, 0-2691-1058-9, 0-2691-1061

Fax

0-2691-1062

...