จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส บจก.

getec_pump@yahoo.co.th
จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส บจก.

Full Description


บริษัท จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดย คุณศานิต ยมจินดา ผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรถปั๊มคอนกรีต จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และด้วยวิสัยทัศน์และความชำนาญในธุรกิจมากกว่า 40 ปี ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถปั๊มคอนกรีตที่มีคุณภาพดี และยังคงนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับปรุงการทำงานของรถปั๊มคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ และไว้วางใจ จากบริษัทก่อสร้างชั้นนำมากมาย ในปี 2548 ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการงามซ่อมบำรุง ขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ บนถนนติวานนท์ ศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งนี้มีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถรองรับงานซ่อมบำรุงรถปั๊มคอนกรีต 35 คัน ได้อย่างดีเยี่ยม โดยทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานซ่อมบำรุงที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตรถปั๊มคอนกรีต คอยดูแลเครื่องจักรโดยเฉพาะ ในปัจจุบัน จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส มีรถปั๊มคอนกรีต รวม 36 คัน ครอบคลุมงานปั๊มคอนกรีตทุกประเภท ดังเช่นงานอาคารสูง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงระดับสากล เช่น โรงกลั่นน้ำมัน อีกทั้งสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการรถปั๊มคอนกรีตรายใหญ่ที่สุด และได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่ (ภาษาไทย)

เลขที่ 8 หมู่6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุม ปทุมธานี

Address (English)

8 , Moo 6, Tivanon Road, Bannmai, A. Muang Pathum, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2961-6776

Fax

0-2501-1501, 0-2961-6197