จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป บจก.

sale@georgston.com
จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป บจก.

Full Description


จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป บจก.
บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

4590 อาคารจี ที ทาวเวอร์ ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

4590 GT Tower, Latphrao 101, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2736-9663, 0-2736-8974

Fax

0-2736-9663, 0-2731-5359

...