เจนเนอรัล การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


เจนเนอรัล การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


เจนเนอรัล การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2353 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2353 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2319-3826-7

Fax

0-2369-2543

...