จีอีเอ็ม โกลบอล อีเนอร์จี แมเนจเมนท์ บจก.

info@globalenergy.co.th
จีอีเอ็ม โกลบอล อีเนอร์จี แมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


จีอีเอ็ม โกลบอล อีเนอร์จี แมเนจเมนท์ บจก.
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พัก สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

1558/20 อาคารออฟฟิศปาร์คบางนา บางนา-ตราด กม.4 เขตบางนา กทม.

Address (English)

1558/20 Bangna-Trad Rd., Km.4, Bangna, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2182-0516-9

Fax

0-2182-0156-9

...