ก้ามปู กรุ๊ป


ก้ามปู กรุ๊ป

Full Description


ก้ามปู กรุ๊ป
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง งานตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/105 เสนานิคม 1 พหลโยธิน เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

100/105 Senanikhom 1, Phaholyothin Rd., Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2570-3783, 08-1620-9797

Fax

0-2570-3783