แกมม่า ก่อสร้าง บจก.


แกมม่า ก่อสร้าง บจก.

Full Description


แกมม่า ก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/95-104 ประดิพัทธ์ 19 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

27/95-104 Pradiphat 19, Pradiphat Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2279-4182, 0-2279-7408

Fax

0-2618-5424

...