จี 4 เอส ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.

customerservices.ss@th.g4s.com
จี 4 เอส ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


จี 4 เอส ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็คทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2019 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2019 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2713-8700

Fax

0-2713-8706

...