ยี.ที.สตีลเวอร์ค บจก.


ยี.ที.สตีลเวอร์ค บจก.

Full Description


ยี.ที.สตีลเวอร์ค บจก.
ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โรงกลึงเหล็ก โรงหล่อเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

32112 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

32112 Bangkhunthian-Chaithalay Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2897-2280-4, 0-2897-2287

...