จี.เอฟ.เอช. โฮมแอนด์เดคคอร์ บจก.

info@gfhwood.com
จี.เอฟ.เอช. โฮมแอนด์เดคคอร์ บจก.

Full Description


จี.เอฟ.เอช. โฮมแอนด์เดคคอร์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตู-หน้าต่าง ไม้บัว-คิ้ว ไม้แปรรูป ไม้ปูพื้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

623 อาคารโตโยต้ากรุงเทพยนต์ ชั้น 2 ประชาอุทิศ (รามคำแหง 39) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

623 2th Fl., Toyoto Krungthepyont, Pracha U-Thit (Ramkhamhaeng 39) Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2514-3519, 0-2934-6400-1, 0-2319-9889

Fax

0-2514-3520