จี อี จี รักษาความปลอดภัย บจก.


จี อี จี รักษาความปลอดภัย บจก.

Full Description


จี อี จี รักษาความปลอดภัย บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

11/113 หมู่ 1 พิกทักษ์ 6 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

11/113 Moo 1, Phitak 6, Chaeng Watthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

25733495

Fax

25742216

...