จี.เอ.พี. โบณัญซา หจก.

gaanman@hotmail.com
จี.เอ.พี. โบณัญซา หจก.

Full Description


รับปรึกษางานออกแบบ ก่อสร้างและปัญหางานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่อยู่-สำนักงาน โรงงาน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร-สำนักงานและร้านค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

67/104 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

67/104 Soi Latphrao 112, Phlabphla, Wang Thong Lang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

08-6747-1179, 0-2935-1774

Fax

0-2935-1774