ฟันนี่ ดี หจก.

funnydee2013@gmail.com
ฟันนี่ ดี หจก.

Full Description


ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัด สนับสนุนและรองรับนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของภาครัฐและเอกชน เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับติดตั้งในสวนสาธารณะ สวนสุขภาพชุมชน ลานกีฬาต้านยาเสพติดทั่วไป พร้อมขนส่งและบริการติดตั้งทั่วประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

100 ม. 8 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Zip code

10230

Tel.

08-1927-0308

Fax

0-2946-8755