ฟูจิเด็นกิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ฟูจิเด็นกิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ฟูจิเด็นกิ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ก่อสร้าง ออกแบบ รับเหมาทั่วไป รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

2922/218 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

2922/218 Chan Issara Tower 2, 14th Fl., New Phetchaburi Rd., Huaikhwang, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-2703

Fax

0-2308-2707