เฟรช โฟลว์ เซอร์วิส บจก.


เฟรช โฟลว์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


เฟรช โฟลว์ เซอร์วิส บจก.
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ผลิต จำหน่ายและก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปชั้นเดียว แบบถาวรหรือชั่วคราวที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/92 นิมิตใหม่ 6/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

44/92 Nimitrmai 6/2, Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2914-5607

Fax

0-2914-5454, 0-2914-5607