เฟรม อาคิเทค บจก.


เฟรม อาคิเทค บจก.

Full Description


เฟรม อาคิเทค บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 พิพัฒน์ 2 คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

1 Phiphat 2, Convent Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2234-9135-8

Fax

0-2237-5554