โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

info@leaderhouse.co.th
โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


โฟร์ทีม เมโทรโปลิแตน ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
จำหน่ายโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝดที่อยู่ (ภาษาไทย)

502 หมู่ 3 เดชะตุงคะ แขวงสีกัน (บ้านใหม่) เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

502 Moo 3, Thechathungkha Rd., Sikan (Banmai), Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2929-2500, 0-2929-3000, 0-2929-3333

Fax

0-2929-2111, 0-2929-2500