โฟร์เวฟส์ คอร์ปอเรชั่น บจก.


โฟร์เวฟส์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


โฟร์เวฟส์ คอร์ปอเรชั่น บจก.
บริการเจาะ ตัดพื้น และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

1206, 1208 บางนาตราด กม.27 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1206, 1208 Bangna-Trad Rd., Km.7, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-1774, 0-2744-1938

Fax

0-2744-0413