โฟร์แฮนด์ เมนเทแน็นท์ บจก.


โฟร์แฮนด์ เมนเทแน็นท์ บจก.

Full Description


โฟร์แฮนด์ เมนเทแน็นท์ บจก.
รับเหมาทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/28 นวลจันทร์ 31 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

46/28 Nuanchan 31, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-6362, 0-2570-2571, 0-2944-6581

Fax

0-2949-9724